Фріланс спецiальностi

На сьогодні ми виділяємо декілька основних напрямків діяльності:

  • виконання завдань у сфері точних та природничих наук - математики, фізики, програмування, хімії, біології, економічної теорії тощо;
  • написання робіт у сфері гуманітарних наук - історії, філософії, культурології, психології, літератури, права тощо.

Інженерні спеціальності

Працюючи з нами кожен знайде для себе завдання для душі - від розв'язання алгебраїчних рівнянь до розрахунку ентропії виродженого газу електронів, від застосування відомих зі шкільних часів законів Менделя до розгляду фундаментальних питань еволюції.

Типові завдання цього розділу відомі випускникам чи студентам будь-якого технічного ВУЗу:

  • задачі та вправи теоретичного характеру найрізноманітнішого об'єму та складності;
  • лабораторні, розрахункові роботи та кваліфікаційні проекти;
  • онлайн тести тощо.

Гуманітарні спеціальності

Спектр завдань цього напрямку величезний. Гуманітарна сфера людського знання складається із сотень напрямків, великої кількості течій, шкіл та інтерпретацій.

Не випадково система вищої освіти у всьому світі включає ряд гуманітарних предметів, що є обов'язковими для вивчення. Адже саме розуміння структури, історії та закономірностей розвитку суспільного знання формує особистість та визначає дійсно освічену людину.

З нами твої знання не залишаться незадіяними. Завдання, характерні для даного напрямку, в значній мірі відрізняються від завдань з розділу точних наук. В першу чергу це:

  • твори та інші творчі завдання;
  • реферати, огляди, підбірки інформації;
  • кваліфікаційні роботи, есе, тези;
  • онлайн тести і т.п.

Співробітництво з нами - оптимальна комбінація практики, додаткового заробітку та нових знань.

Global Freelance © 2024
v.1.0.420